موشن گرافیک

به صفحه‌ی تماشای موشن گرافیک‌های تولیدی رسانه‌سبز خوش آمدید.

کروناویروس و آبزی‌پروری

کروناویروس و آبزی‌پروری (موشن‌گرافیک). کاری از شرکت رسانه‌سبز، به سفارش موسسه آموزش و ترویج کشاورزی. کارگردان و انیماتور: محمد عرفانیان.

کروناویروس و نوغانداری

کروناویروس و نوغانداری (موشن‌گرافیک). کاری از شرکت رسانه‌سبز، به سفارش موسسه آموزش و ترویج کشاورزی. کارگردان و انیماتور: محمد عرفانیان.

کروناویروس و طیور

کروناویروس و محصولات دامی (موشن‌گرافیک). کاری از شرکت رسانه‌سبز، به سفارش موسسه آموزش و ترویج کشاورزی. کارگردان و انیماتور: محمد عرفانیان.

کروناویروس و محصولات دامی

کروناویروس و محصولات دامی (موشن‌گرافیک). کاری از شرکت رسانه‌سبز، به سفارش موسسه آموزش و ترویج کشاورزی. کارگردان و انیماتور: محمد عرفانیان.

Top