مکانیزاسیون

برای تماشای هر کدام از فیلم‌ها، بر روی تصویر کلیک کنید.

و برای دانلود آن، بر روی نام فیلم کلیک کنید.

کشت کلزا (خاکورزی)

تسطیح لیزری اراضی کشاورزی

خاک‌ورزی حفاظتی 

کشاورزی حفاظتی 

برداشت مکانیزه گردو 

خاکوَرزی برای کشت کلزا

تسطیح لیزری 

برداشت غلات و تنظیم کمباین

خاکورزی و کاشت مکانیزه کلزا 

کشاورزی حفاظتی

صنایع کشاورزی 

زیرشکن غلات

Top