آب، خاک و منابع طبیعی

برای تماشای هر کدام از فیلم‌ها، بر روی تصویر کلیک کنید.

و برای دانلود آن، بر روی نام فیلم کلیک کنید.

آبیاری هوشمند

نگهداری سامانه‌های نوین آبیاری

آبیاری زیر سطحی

کنترل سیل و تغذیه قنوات 

بیابان‌زدایی

بیابان 

آبیاری رول لاین (ویل موو)

جنگل پسته خواجه

پخش سیلاب (جمعاب چناران)

تجمیع منابع آبی 

مزایای سیستم‌ آبیاری (قطره‌ای)

فیلتراسیون سیستم های آبیاری 

Top