برنامه تلویزیونی پیشگام

این برنامه از ابتدای سال 1399 توسط شرکت رسانه سبز وارد مرحله‌ی طراحی و تولید شده و روزهای چهاشنبه (ساعت 20) از شبکه خراسان رضوی پخش می‌شود.

زنجیره یکپارچه تولید مرغ

آشنایی با قدیر صالحی، تولیدکننده نمونه مرغ در شهرستان کاشمر...

پرورش دهنده نمونه شتر

آشنایی با خانم عاتکه نوباغی، تسهیلگر و پرورش دهنده نمونه شتر در شهرستان جغتای

سیب‌زمینی‌کار نمونه

آشنایی با آقای عبدالرضا خزاعی و فرزندش ساسان، سیب زمینی کار نمونه در جلگه رخ خراسان رضوی.

Top