افتخارات

 

 • دریافت رتبه برتر در زمینه کارگردانی، تصویربرداری، تدوین، صدابرداری، تهیه کنندگی و بهترین برنامه تلویزیونی مستند گزارشی از سه دوره «جشنواره تولیدات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران».
• دریافت رتبه برتر در زمینه های فوق از «صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی».
• دریافت رتبه برتر در زمینه های کارگردانی، تصویربرداری، نویسندگی، تدوین، تهیه کنندگی و بهترین فیلم آموزشی و برنامه ترویجی تلویزیونی از چند دوره «جشنواره شهید آوینی و جشنواره روستا»
• دریافت عنوان برنامه برتر (تلاش سبز) از نخستین «جشنواره ملی بیمه در رسانه» 
• کسب لوح تقدیر به مناسبت های مختلف از «مقام های کشوری و استانی»

 

برخی از رتبه های کسب شده توسط همکاران شرکت، به شرح زیر است:

 

مجتبی خیاط احسانی

1  هفتمین جشنواره شهید آوینی خرداد 90   بهترین کارگردانی برنامه تلویزیونی (نسیم آبادی)
2  هفتمین جشنواره شهید آوینی خرداد 90  بهترین تصویربرداری برنامه تلویزیونی (نسیم آبادی)
3  هفتمین جشنواره شهید آوینی خرداد 90  تدوین اسلایدویژن پرورش ماهی قزل آلا
4  هشتمین جشنواره شهید آوینی مرداد 94  طراحی بهترین نشریه آموزشی ترویجی
5  همایش هنرهای فراموش شده اردیبهشت 95  کارگردانی مستند نمدمالی

 

ارشاد اسلامی زیرکی

1  شانزدهمین جشنواره تولیدات استانهای صداوسیما  خرداد 87  بهترین کارگردانی برنامه تلویزیونی مستند گزارشی (عطر آبادی)
2  شانزدهمین جشنواره تولیدات استانهای صداوسیما  خرداد 87  بهترین تصویربرداری برنامه تلویزیونی مستند گزارشی (عطر آبادی)

 

علیرضا آمنی فرد

1 اولین جشنواره شهید آوینی خرداد 73 تولید بهترین اسلاید
2 هفدهمین جشنواره روستا – وزارت جهاد کشاورزی دی 82 رتبه اول تصویربرداری برنامه تلویزیونی (تلاش سبز)
3 سیزدهمین جشنواره تولیدات استانهای صداوسیما خرداد 87 بهترین تصویربرداری برنامه تلویزیونی ترکیبی (تلاش سبز)
4 پنجمین جشنواره شهید آوینی اسفند 85 رتبه سوم عکاسی
5 پنجمین جشنواره شهید آوینی اسفند 85 رتبه اول عکاسی اسلایدویژن

  

امیر عرفانیان عبادی

1  چشنواره ویدیویی سوره دی 73 راهیابی به دومین جشنواره سوره
2  چهارمین جشنواره تولیدات صداوسیما اردیبهشت 75 ساخت بهترین آرم خبر  
3  هفدهمین جشنواره روستا دی 82 کسب رتبه اول کارگردانی برنامه تلویزیونی  
4  پنجمین همایش ملی رسانه های آموزشی ترویجی اسفند 85 داوری بخش فیلم  
5  پنجمین همایش ملی رسانه های آموزشی ترویجی اسفند 85 برگزاری پنجمین همایش آوینی  
6  پنجمین همایش ملی رسانه های آموزشی ترویجی اسفند 85 تهیه‌کنندگی‌بهترین برنامه تلویزیونی مستند نمایشی  
7  شانزدهمین جشنواره تولیدات صداوسیما خرداد 87 کسب رتبه بهترین طراحی تیتراژ(عطرآبادی)  
8  شانزدهمین جشنواره تولیدات صداوسیما خرداد 87 کسب رتبه بهترین تهیه کنندگی (عطرآبادی)  
9  ششمین جشنواره شهید آوینی دی 87 رتبه سوم بخش ویژه کم آبی جشنواره  
10  ششمین جشنواره شهید آوینی دی 87 بهترین اسلایدویژن–کنسانتره  
11  ششمین جشنواره شهید آوینی دی 87 رتبه سوم بخش بروشور  
12 اولین جشنواره ملی بیمه در رسانه  دی 88 دریافت عنوان اثر برتر برای برنامه تلاش سبز  
13  همایش استانداری خراسان رضوی خرداد 90 تلاش ویژه در رسانه ملی برای روستاها  
14  هفتمین جشنواره شهید آوینی مرداد 90 تولید اسلاید ویژن (جشنواره ارومیه)  
15 نوزدهمین جشنواره تولیدات صداوسیما دی 95 کسب رتبه بهترین تهیه کنندگی (نسیم آبادی)

همچنین کسب بالاترین نمره ارزیابی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سطح ملی به خاطر تولید برنامه های ویژه روستا و کشاورزی، در چند سال متوالی از 1391 تا 1394

و نیز در طی همین مدت، کسب رتبه بهترین تهیه کننده برنامه های گروه «ج» از صدا و سیمای خراسان رضوی 

 

محمد متحدی

1  هشتمین جشنواره شهید آوینی  مرداد 94  کسب عنوان بهترین تصویربردار به خاطر برنامه تلاش سبز

 

محمد عرفانیان

1 بیست‌ویکمین جشنواره تولیدات صداوسیما شهریور 97 کسب عنوان بهترین تدوینگر به خاطر برنامه نسیم‌آبادی

>> علاوه بر موارد بالا، تعداد زیادی از آثار تولیدی همکاران ما به بخش های مسابقه در چند جشنواره راه یافته اند.

>> ضمن آنکه به مناسبت های مختلف و به دلایل متنوع کاری، تعداد زیادی تقدیرنامه از مقام ها و مسوولان دستگاه های مختلف دریافت شده است.

 

در زیر، نمونه تعدادی از تقدیرنامه های دریافتی، قابل دیدن است:

 

     
 
 
 
 

 

 

 

Top