اسلاید ویژن

به صفحه تماشای اسلایدویژن های آموزشی رسانه سبز خوش آمدید.

* توجه: محتویات این بخش (فعلاً) در صفحه‌ی گوشیِ موبایل به‌طور کامل قابل دیدن نیست. در صورت نیاز، از کامپیوتر استفاده کنید.

 
>>

 

اسلاید ویژن ترکیبی از دو اصطلاحِ اسلاید و تلویزیون است. یعنی یک بسته آموزشی ترویجی که رسانه اصلی آن اسلاید (عکس) است و در تلویزیون یا مانیتور نمایش داده می شود. در این روش، به جای تصویربرداری، از هنر عکسبرداری استفاده می شود.
 
 

 

اصلاح نژاد گاو

در این اسلایدویژنِ آموزشی، موضوع اصلاح نژاد گاو مورد بررسی قرار می گیرد. اسلاید ویژن ترکیبی از دو اصطلاحِ اسلاید و تلویزیون است. یعنی یک بسته آموزشی ترویجی که رسانه اصلی آن اسلاید (عکس) است و در تلویزیون یا مانیتور نمایش داده می شود. در این روش، به جای تصویربرداری، از هنر عکسبرداری استفاده می شود.

 
 

 

پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای ذخیره آب کشاورزی

در این اسلایدویژنِ آموزشی، موضوع پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای ذخیره آب کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد. اسلاید ویژن ترکیبی از دو اصطلاحِ اسلاید و تلویزیون است. یعنی یک بسته آموزشی ترویجی که رسانه اصلی آن اسلاید (عکس) است و در تلویزیون یا مانیتور نمایش داده می شود. در این روش، به جای تصویربرداری، از هنر عکسبرداری استفاده می شود. 

 

Top