مجتبی خیاط‌احسانی


برخی از رتبه های کسب شده توسط آقای مجتبی خیاط احسانی، به شرح زیر است:

1 هفتمین جشنواره شهید آوینیخرداد 90  بهترین کارگردانی برنامه تلویزیونی (نسیم آبادی)
2 هفتمین جشنواره شهید آوینیخرداد 90 بهترین تصویربرداری برنامه تلویزیونی (نسیم آبادی)
3 هفتمین جشنواره شهید آوینیخرداد 90 تدوین اسلایدویژن پرورش ماهی قزل آلا
4 هشتمین جشنواره شهید آوینیمرداد 94 طراحی بهترین نشریه آموزشی ترویجی
5 همایش هنرهای فراموش شدهاردیبهشت 95 کارگردانی مستند نمدمالی
.
احسانی
Top