علیرضا آمنی‌فرد

برخی از افتخارات:

1 اولین جشنواره شهید آوینی خرداد 73 تولید بهترین اسلاید
2 هفدهمین جشنواره روستا – وزارت جهاد کشاورزی دی 82 رتبه اول تصویربرداری برنامه تلویزیونی (تلاش سبز)
3 سیزدهمین جشنواره تولیدات استانهای صداوسیما خرداد 87 بهترین تصویربرداری برنامه تلویزیونی ترکیبی (تلاش سبز)
4 پنجمین جشنواره شهید آوینی اسفند 85 رتبه سوم عکاسی
5 پنجمین جشنواره شهید آوینی اسفند 85 رتبه اول عکاسی اسلایدویژن

 

.
آمنی فرد

Top