پشت‌صحنه‌های رسانه‌سبز

بر روی نام یا آیکون مورد نظرتان کلیک کنید

«رو به رو» نام برنامه ای بود که در دهه هفتاد از شبکه خراسان رضوی پخش می شد. این برنامه به پشت صحنه تولید و پخش برنامه های شبکه خراسان رضوی می رفت.

شرکت رسانه سبز با نام قبلی ندای تلاش سبز فعالیت می کرد. اما از ابتدای سال 1395 با تأسیس شرکت عرفان رسانه سبز، با نام رسانه سبز به فعالیت خود ادامه داد

Top