پشت صحنه تولیدات داستانی

در این صفحه شما شاهد تعدادی از عکس‌های مربوط به پشت صحنه‌ی ساخت فبلم‌های داستانی توسط همکاران رسانه‌سبز هستید.

فیلم‌هایی همچون: «پیمان» - «قسمت» - «چشم‌ها را باید شست».

خدا قوت

و استراحتی و خوابی عمیق، پس از ساعت‌ها تلاش بی‌وقفه ...

و دوباره شروع کار ...


پشت صحنه نسیم‌آبادی

پشت صحنه نسیم‌آبادی

روی تصویر کلیک کنید


پشت صحنه تلاش‌سبز

پشت صحنه تلاش‌سبز

روی تصویر کلیک کنید


پشت صحنه سایر تولیدات

پشت صحنه سایر تولیدات

روی تصویر کلیک کنید


Top