اهمیت ضد‎عفونی بذرها

 

با توجه به اینکه تعدادی از بیماری‎های گندم و جو بعد از کاشت قابل کنترل نیستند و خسارات کمی و کیفی زیادی را به محصول وارد می کنند عملیات ضد‎عفونی بذر اجتناب‎ناپذیر است . از جمله بیماری‎هائی که در این جا به عنوان هدف ضد‎عفونی مطرح است می‎توان به بیماری‎های همچون سیاهک پنهان و آشکار گندم و پوسیدگی‎های طوقه و ریشه ناشی از عوامل بیماری‎زای قارچی اشاره کرد.

 

انتخاب قارچ‌کش مناسب

- سیاهک آشکار گندم و جو

با توجه به اینکه آلودگی یا اندام قارچ عامل سیاهک در داخل جنین بذور به ظاهر سالم  است از قارچ‌کش‌های سیستمیک همچون  کربوکسین‌تیرام و کاربندازیم استفاده می‌کنیم.

- سیاهک پنهان گندم

با توجه با اینکه اندام قارچی که عامل سیاهک است روی سطح بذر و در خاک بسر می‌برد می‌توان از سموم حفاظتی و سیستمیک استفاده کرد. مثل: دی‌نیکونازول (سومی ایت )، کربوکسین‌تیرام (ویتاواکس تیرام)، راکسیل، دیویدند و تریادیمنول (بایتان)

 

ضدّعفونی با دستگاه‌های بوجاری

ضدّعفونی با دستگاه‌های بوجاری در حین پاک‌سازی بذور از بذور علف‌های هرز و شکستگی‌های بذری با رعایت میزان مصرف انجام می‎شود و غالبا از فرمولاسیون‎های مایع قارچ‎کش هائی مثل رئال، راکسیل، کربوکسین‎تیرام و دیویدند استفاده می‎شود

بوجاری بذر غلات

بوجاری عبارت است از عملی که طی آن دانه های انواع غلات شامل گندم ، جو و یا برنج از پوست و ساقه آن جدا می‌شوند .همچنین در حین این عملیات انواع بذر علفهای هرز، اسپر حشرات و انواع آفتها از آنها زدوده میگردد. ممکن است در هنگام کار انواع آفت کشها و سموم محافظتی نیز به بذر ها اضافه شود. به دستگاهی که این عمل را انجام می‌دهد نیز بوجاری گفته می‌شود . اساس کار دستگاه بر دو قسمت است پراکنده سازی با فن باد بر اساس وزن و 2. سرند( الک) نمودن بر اساس ابعاد دانه

 

نیروی محرکه دستگاه و نحوه عملکرد آن:

این دستگاه توسط یک دینام 10 اسب 1440 دور که ساخت داخل است و با برق سه فاز راه اندازی می گردد. بعد از ورود نیروی برق به دینام شافتی در قسمت جلو که دارای یک فلکه دو تسمه ای می باشد بر روی شافت دینام به همراه خار مربوطه متصل که نیروی چرخش را توسط دو عدد تسمه به قسمت بالائی یعنی فن دستگاه را به حرکت درآورده و در قسمت فن بر روی شافت اصلی یک فلکه آلومینیومی در ابعاد cm 24×4 که پره های فن را به گردش در آورده و سبب ایجاد مکش معکوس از کانال گندم کش به سمت سرند می گردد. و این نیروی حرکت فن توسط یک فلکه دیگر از جنس چدن به شافت اصلی سرند منتقل می گردد. و این نیز نیروی حرکت توسط یک دنده آهنی به شافت حرکتی تریول و از آنجا توسط زنجیر  و فلکه سبب حرکت تریول پائین و از طرف دیگر نیروی دریافتی از چرخ دنده پشتی نیز توسط تسمه ای به یک فلکه cm 36×5/2 منتقل می گرداند. که این فلکه در روی یک عدد محور شافت عصائی قرار دارد که باعث گردش موازنه های قسمت فن بالائی و دوم گردش شافت حرکتی داخل سرند می گردد که باعث حرکت برسها که باعث پاکی سطح زیرین ایک ها می گردد. در روی شافت حرکتی استوانه تری یول یک دنده آهنی در ابعاد 15×5/3 وجود دارد که در اثر گردش استوانه تری یول نیرو را به گیربگس  زیرین منتقل می نماید در قسمت پائین گیربکس نیز دو عدد چرخ دنده وجود دارد که یکی از جنس آهن و دیگری چدنی می باشد. قسمت آهنی آن نیرو شافت حرکتی استوانه را که گیربکس را به حرکت در می آورد که این عمل باعث حرکت مخلوط کن بزرگ می گردد و دیگری نیرو را از گیربکس گرفته و به هلیس کوچک منتقل می کند در سر شافت حرکتی استوانه یک جفت کوپلینگ نر و ماده وجود دارد که در یک سر آن فلکه ای است که نیرو را از شافت حرکتی تریول پائین گرفته و توسط یک تسمه به قسمت ترازو منتقل می نماید و از آنجا توسط تسمه به شافت حرکتی استوانه مرتبط می گردد.

 

نکاتی ایمنی در مورد وسایل دستگاه بوجاری و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی:

1-    برق باید 25 آمپر 380 ولت باشد.

2-  چنانچه مبدا برق ما به دستگاه طولانی باشد یا از کابل بلند دستگاه استفاده شود باعث افت برق یا ولتاژ آن می شود. که در دستگاه تاثیر منفی می گذارد که بایستی این کمبود را با استفاده از ترانس تقویتی جبران نمود و در نقطه دیگر برعکس مطالب بالا به دلیل نزدیکی به نیروگاه برق یا ژنراتور که دارای ولتاژ قوی باشد باعث برهم خوردن تنظیم دستگاه شده که در این هنگام قطر پولی دینام یا فن اقدام به کم کردن دور دستگاه می نمائیم معایبی که در اثر دو فاز شدن دستگاه به وجود می آید غیر عادی شدن صدای دینام می باشد که باید در همان لحظه دینام را خاموش نمود و به دنبال قطی فاز بود و گاهی مواقع شب ها برق قطع شده و باعث دو فاز شدن برق می گردد. و هنگام صبح زمان استارت اولیه دستگاه اگر متوجه صدای غیر عادی گردید. سریع آن را خاموش و توسط تکنسین برق عیب را برطرف نماید که در این مواقع ممکن است فیوز های خارج جعبه برق دستگاه سوخته باشد که باید رفع گردد که این معایب از دستگاه نبوده بلکه از نوسانات برق می باشد.

 

نیروی حرکتی دستگاه در هنگام نبود برق

در مواقع و یا در محل هایی که عاری از برق صنعتی جهت راه اندازی دستگاه باشیم شده در بیابانها و مزارع میتوان از نیروی تراکتور استفاده نمود به این صورت که در روی شاسی دستگاه جنب دینام یک عدد شافت که بروی دو عدد یاتاقان u c f207 نصب شده است که اندازه شافت 5/3×80 می باشد که یک سر آن شش خار است و گاردان تراکتور نصب می گردد و نیرو را از تراکتور گرفته و توسط یک فلکه آلومینیومی دو تسمه ای نیرو گرفتن از تراکتور باید عقربه میزان فشار گاز روی 540 و استوانه ها با سرعت 40 دور در دقیقه بچرخند.

طرز استفاده از دستگاه بوجاری

پس از این که نحوه کار دستگاه را بدون ریختن دانه بررسی نموده و تمام قسمتها کنترل گردید ماشین جهت کار با دانه آماده می باشد حال توضیحات بیشتری تنظیم بکار دستگاه به شرح زیر است.

تنظیم هوا

1 قبل از اینکه کشویی ورود دانه بطور دقیق تنظیم شود باید اجازه داده شود که تعدادی دانه برای شروع وارد دستگاه شود پس با حرکت اهرمهای کنترل مکش هوا که در شکل 6 مشخص گردید و مدرج می باشد بطور مقدماتی تنظیم اولیه شروع خواهد شد این تنظیم خواه نا خواه به کیفیت و نوع دانه که بایستی مورد عمل قرار گیرد مربوط خواهد شد بطور کلی بذر را بر حسب اندازه و وزن به سه گروه زیر تقسیم می نمایند.

الف: بذر غلات شامل گندم، جو، برنج و ...

ب: بذر ریز

ج: بذر شامل: ذرت، حبوبات، غیره

2- دریچه اولیه هوا برای بوجار مقدماتی با راندمان بالا بکار برده می شود و بوسیله اهرم شماره 10 شکل 6 تنظیم شده و با بسته و باز شدن دریچه مربوطه میزان مکش هوا کم و زیاد می گردد بطوری که اگر مشاهده شود که در حین کار مقداری دانه از کانال خروجی همراه گرد و غبار و مواد سبک خارج شود معلوم می گردد که این دریچه زیاد باز شده است و باید به وسیله اهرم آنقدر به طرف بسته شدن دریچه برده شود که دانه های فوق دیگر مشاهده نشود در این صورت است که دریچه تنظیم شده است.

3- دومین کانال جداسازی مواد برحسب وزن مخصوص آنها می باشد که به وسیله اهرم شماره 2 شکل 6 میزان مکش هوای آن کنترل و تنظیم می گردد و اصولاً برای گرفتن مواد خارجی و سبک و ریز نیست که در مرحله اول بوجاری از دانه های اصلی گرفته نشده است. بطوری که اگر در دانه های از دستگاه گذشته و وارد سیلندر شده مشاهده گردد که مواد خارجی کوچک و سبک وجود دارد و می بایستی از بذر اصلی جدا شود معلوم می گردد که میزان درجه اهرم شماره 2 کم بوده و می بایستی درجه بازتر گردد. برعکس اگر در کانال خروجی اهرم شماره 2 دانه های سالم و خوب دیده شود نشان دهنده این است که دریچه زیاد باز است و بایستی در جهت مربوط دریچه تنظیم و میزان هوا کمتر گردد.

4- حال با انجام عملیات صحیح فوق کشوئی ورودی دانه به دستگاه را بوسیله اهرم آن تنظیم کرده و جریان ورود دانه به دستگاه تنظیم می گردد. همواره باید از دادن دانه از حد ظرفیت به دستگاه پرهیز کرد که البته این ظرفیت بستگی به کیفیت و وضعیت دانه های مورد عمل دارد.

برای مثال: آیا مبنای عمل میزان گرفتن نا خالصی دانه است؟

آیا این مواد خارجی درشت اند یا ریز؟

در نتیجه اگر دانه عمل دارای مخلوطی از نا خالصی های درشت و ریز است و به خصوص جدا سازی این مواد از دانه اصلی مشکل است خوراک دستگاه نبایستی زیاد باشد تا دستگاه بتواند به خوبی این جدا سازی را انجام دهد و الک ها زمان لازم برای گرفتن مواد زائد را داشته باشند.

 

شرح کار دستگاه بوجاری

مخزن اصلی یا قیف دستگاه:

در جلوی دستگاه بعد از مال بند یک ظرف قیف مانند به ابعاد 76×117 وجود دارد که دارای گنجایش محصول اولیه به میزان 250 کیلوگرم می باشد. که در انتهای آن محفظه ورودی محصول وجود دارد که خود این دریچه توسط اهرم مربوطه قابل تنظیم جهت میزان و مقدار ورود محصول می باشد و سپس محصول توسط غلتک مربوطه به سوی کانال بالای مکش هدایت می شود که این عمل توسط مکش فن دستگاه که در بالای دستگاه و بر روی الک ها قرار دارد انجام می گیرد که با ایجاد فشار هوا سبب بالا آمدن دانه و یا خوراک از قیف به سمت بالا می گردد.

 

فن دستگاه:

فن در بالای شاسی ثانویه دستگاه در قسمت بالای (روی) سرند دستگاهی به نام فن قرار دارد که اندازه آنcm  62×172 می باشد. در قسمت جلوی آن فضای استوانه ای شکل وجود دارد که ابعاد آن cm 15×80 می باشد وظیفه آن کشیدن گندم از داخل قیف می باشد که معروف به گندم کش است که شامل دو قسمت است یکی فضای  cm 24 که در عمل کشیدن گندم به داخل دخالت دارد و در طرف پائین نیز قسمتی به نام کمکی بادگیر وجود دارد که در عمل مکش موثر است فضای اصلی فن را استوانه ای حلزونی شکل که جای پروانه ها در میان آن است را تشکیل می دهد پروانه اصلی جهت ایجاد جریان باد تعبیه شده است که تعداد 16 پره با ابعاد cm 21×18 و سوراخی به قطر cm 4 جهت عبور شافتی به اندازه cm 146 می باشد که در سمت راست آن فولی cm 24 جهت چرخش پروانه که نیروی خود را از دینام می گیرد. میزان و جهت کشش دانه های سیاه کش توسط تنظیم کننده ای که در قسمت چپ دستگاه وجود دارد قابل تنظیم می باشد. ورق دیگری به اندازه cm 46×112 وجود دارد که در قسمت پشتی که چسبیده به حلزونی فن که از پائین به قسمت موازنه متصل می شود که در رو به رو دانه های سیاه کش می باشد که محل اتصال دستگاه سیاه کش به فن می باشد. لازم به توضیح است که مستقیماً بر روی پروانه فن هوا کش با ابعاد cm 24×36 وجود دارد که هوای اضافی داخل فن و هوای مورد نیاز جهت کشش را تامین می نماید که میزان ورودی هوا در سمت راست توسط دو اهرم قابل تنظیم می باشد.

 

چگونگی عملکرد فن و بوجار مقدماتی:

دانه ها پس از اینکه از کانال مکش فن به طرف بالا کشیده شده مواد زائد آن از قبیل سنگ و کلوخ و قطعات فلزی و غیره به علت سنگینی بیشتر به وسیله مکش هوا گرفته نشده و به پائین کانال می ریزد و از دستگاه خارج می شود. بقیه دانه ها توسط مکش هوا مواد زائد و سبک آن از قبیل گرد و خاک، پوشال، بذر ریز و خورده شده توسط مکش هوا جدا شده و به کانال مربوطه هدایت و از دستگاه خارج می گردند. در نتیجه بذر باقیمانده به روی الک فوقانی برای انجام ادامه کار ریخته می شوند.

 

ضربه زدن:

بعد از ریخته شدن محصول بر روی الک جهت سهولت حرکت مواد بر روی آن وسیله ای به نام ضربه زن تعبیه شده است که تشکیل شده از یک وزنه و یک تسمه فلزی و قطعه لاستیکی به عنوان چکش که در سر آن نصب گردیده است. الک بالایی توسط ضربات مداومی که توسط ضربه زن به آن وارد می شود از گیر کردن سوراخ ها در هنگام کار جلوگیری می نماید زمانی که احتیاج به کار ضربه زن نباشد وزنه را به انتها اهرم آورده و در آنجا محکم می کنیم با این عمل ضربه زن از سطح الک بالاتر قرار گرفته و عمل ضربه زدن را انجام نخواهد داد.

 

مشخصات و طریقه کار سرند (الک)

در زیر فن دستگاه قسمت مستطیل شکلی وجود دارد به نام سرند که در داخل آن الک های متفاوتی تعبیه گردیده است که اولین آن به اندازه cm 80×100 که در قسمت بالای سرند نصب گردیده و در زیر آن الکی به ابعاد cm 100×126 قرار گرفته است که قطر سوراخ های آن ریز تر از مالک بالایی است و در زیر آن نیز الکی ریز تر به نام توری مگسی نصب شده است.

انتخاب الک از نظر اندازه و سوراخ: 1- الک فوقانی 2- الک تحتانی.

1-  الک فوقانی: اندازه و شکل سوراخ های الک فوقانی بایستی طوری انتخاب شود که فقط بذر خوب مورد نظر از خود گذرانده و مواد زائد و درشت از روی سطح آن عبور کرده و از طریق خروجی دستگاه از آن تخلیه شود.

2-  الک زیرین: برای جداسازی بذرهای ریز و علف های هرز، دانه های شن و خاک از بذرهای اصلی جدا نموده و اندازه سوراخ های این الک ها بایستی طوری انتخاب شوند که مواد ذکر شده به سهولت بتواند از آن عبور نماید و از خروجی مخصوص خود جهت عملیات بعدی منتقل گردد.

 

نحوه عملکرد کلی دستگاه سرند:

قسمت بالای سرند که الک درشت تر را در خود جای داده است از عبور سنگ و کلوخ و گوزل و مواد خارجی درشت تر از محصول را به سمت بریز انتهای سرند هدایت کرده و از آنجا توسط یک کانال که در سمت راست سرند نصب شده است به بریز اولیه مرتبط می شود. در این محل فقط ضایعات اولیه محصول جدا می گردد. که در خروجی آن نیم دایره ای از کلاف تعبیه شده که به آن کیسه ای متصل می گردد. که جهت جلوگیری ریزش ضایعات بر زمین می باشد. بعد از آنکه بار اصلی که شامل گندم، جو، یولاف و سیاه دانه و محصول پوک و چروکیده که از الک بالائی عبور کرده و در سطح الک زیرین ریخته شده است و در این قسمت بذرهای فوق را به سمت جلو هدایت می کند و گندم های لاغر و پوک را بر روی سطح سرند و به بریز کیسه گیر تخلیه می شوند. بعد از آن که بار اصلی از سطح الک زیرین ریخته شده است در این قسمت بذر های فوق را به سمت جلو هدایت می کند و گندم های لاغر و پوک را بر روی سطح سرند و به بریز کیسه گیر تخلیه می شوند. بعد از آنکه با اصلی از سطح الک زیرین عبور کرد که شامل گندم، جو، یولاف و سیاه دانه است در سه راه خود به الک توری مگسی برخورد می کند و نحوه کارکرد آن به این صورت است که به طور معلق در روی الک مگسی به ارتفاع cm 4 از سطح توری مگسی گندم های پوک و چروکیده و مقداری گوزل و سیاه دانه و یولاف را توسط جریان با دفن از کانال کنار به سمت بالا مکش و از دریچه موازنه از سمت جلو تخلیه می نماید. و سپس محصول اصلی که شامل جو، گندم، یولاف و شکسته های آنها می باشد از طریق بریز جلویی سرند که تشکیل شده از یک لوله آهنی به قطر cm 12 محصول وارد استوانه بالائی یا سیاه دانه گیر (تریول) می گردد