این برنامه به سفارش آستان قدس رضوی، و برای گرامیداشت شهدای آستان قدس رضوی و ... به مناسبت برگزاری همایش خانواده شهدا در آبان ماه 1395 ، تولید شده است.

کار تولید این اثر بر عهده مجتبی احسانی است.

همچنین به همین مناسبت یک تیزر تبلیغی در باره برگزاری یادواره تولید و از شبکه‌های سیما پخش شد.

تولید این تیزر نیز توسط ارشاد اسلامی انجام شد.

این برنامه به سفارش آستان قدس رضوی، و برای گرامیداشت شهدای آستان قدس رضوی و ... به مناسبت برگزاری همایش خانواده شهدا در آبان ماه 1395 ، تولید شده است.

کار تولید این اثر بر عهده مجتبی احسانی است.

همچنین به همین مناسبت یک تیزر تبلیغی در باره برگزاری یادواره تولید و از شبکه‌های سیما پخش شد.

تولید این تیزر نیز توسط ارشاد اسلامی انجام شد.